Cultuur snuiven

Huis te Wedde

 

De ontwikkeling van het dorp Wedde is sterk bepaald door aanwezigheid van de in de 14e eeuw gebouwde borg. De borgbewoners hadden grote invloed op bestuur en rechtspraak van Westerwolde. Dit leidde bij de bevolking uit de omgeving nogal eens tot spanningen. Westerwolders vermoordden twee leden van het geslacht Addinga. In de 16e eeuw werden heksenprocessen gevoerd op de borg. Hierbij werden 19 vrouwen veroordeeld en als heks verbrand. Door de strategische ligging aan de weg Groningen-Duitsland raakte de borg vaak betrokken bij krijgshandelingen. Het oudste gedeelte van het Huis, de fundamenten, dateert uit de 14e eeuw. Het verrees als een onderkomen van de Addinga’s tussen 1362 en 1370. Wedde was strategisch gezien een belangrijke plaats omdat het lag op de handelsroute van de stad Groningen naar het Duitse Lingen en Westfalen. In 1619 kocht de stad Groningen de heerlijkheid Westerwolde en ook de borg. In 1803 werd op de borg voor het laatst recht gesproken. De stad Groningen besloot in 1828 tot verkoop en afbraak. Dit werd voorkomen door aankoop van de borg door notaris mr. A.H. Koning te Bellingwolde. De borg bleef tot 1955 in bezit van de familie Koning. Het huis werd gerestaureerd en in 1959 in gebruik genomen door Waterschap Westerwolde. In 1977 nam de Streekraad Oost-Groningen intrek in het Huis te Wedde. Sindsdien vervulde het een bureaufunctie ten dienste van 9 samenwerkende gemeenten in Oost-Groningen. In 1990 werd de borg aangekocht door de gemeente Bellingwedde.
Plannen om het Huis te Wedde voor het publiek open te stellen en er een toeristische trekpleister van te maken zijn gerealiseerd. In 2011 is de restauratie van de Burcht een feit geworden. In de Burcht zijn een kinderhotel en een restaurant ondergebracht.  

 

Bouwgeschiedenis
Ervaar meer over de bouwgeschiedenis van De roemruchte Wedderburcht

 

Huis te Wedde  
Hoofdweg 7
9698 AA Wedde
Algemeen (0597) 563070

Restaurant (0597)561104
www.burchtwedde.nl