Cultuur snuiven

Allersmaborg in Ezinge

Aan het eind van de vijftiende eeuw duikt de naam Allersma voor het eerst op in historische documenten.
De Allersmaheerd is een versterkt steenhuis, een toevluchtsoord in tijden van nood en een ontmoetingsplaats voor de notabelen in de streek. De bewoner van de woonstede, Duurt Allersma, wordt in 1489 genoemd als zijlrechter van Aduarderzijl en later als rechter van Ezinge. Duurt is de eerste van vijf generaties bewoners die afwisselend Duurt en Sirp heten. Als kleinzoon Duurt in 1594 kinderloos sterft, wordt hij opgevolgd door neef Sirp Elama. De laatste Elama, wederom een Duurt, laat de heerd verbouwen tot borg en het ruime erf verandert in een waar borgterrein met gracht, ophaalbrug en boomsingels. Om zijn status te onderstrepen laat hij een duiventil bouwen, in die tijd een heerlijk recht, en meet zich een passende naam aan: Heer van Allersma. Ook voor de  volgende bewoners blijkt de borg een aangenaam buitenverblijf te zijn. Dr. Reneke Busch verwerft het huis van zijn oudoom in 1683. De voornaamheid van dit geslacht wordt in 1817 onderstreept als Reneke de Marees van Swinderen in de adelstand wordt verheven. Hij overlijdt in 1899. Uiteindelijk wordt de gemeente Ezinge in 1946 eigenaar. Maar omdat er weinig geld is voor goed onderhoud, raakt het huis in verval. In 1978 koopt Staatsbosbeheer het landgoed voor een gulden. Allersma wordt gerestaureerd tot een voorname en degelijke Groninger behuizing. De 19de eeuwse sfeer wordt hierbij gehandhaafd. De terreinen buiten de borgtuin zijn eveneens in beheer bij Staatsbosbeheer en vrij toegankelijk.

Allersmaweg 64
9891 TD Ezinge
info@allersmaborg.nl
www.allersmaborg.nl