Cultuur snuiven

DVD Vloot en Visserij

De documentaire Vloot en Visserij schetst een beeld van de visserij van de afgelopen 100 jaar in het Marnegebied. Aan de hand van oud beeld- en filmmateriaal en van ooggetuigenverslagen van (voormalige) vissers wordt de geschiedenis van de visserij in met name Zoutkamp uiteen gezet. Tussen de jaren twintig en veertig lag de haven van Zoutkamp vol met garnalensloepen. Zoutkamp heeft nooit een eigen type vissersschip gehad. De sloepen (houten scheepjes) die men voor dat doel kocht, waren vaak afkomstig van grote passagiersschepen waar ze dienst deden als reddingsboot. Ze waren echter zeewaardig genoeg waren om in het uitgebreide prielen- en krekengebied rond te varen. Daarna werden de sloepen vervangen door voormalige beurtscheepjes die overbodig waren geworden door de opkomst van de vrachtwagen. Tegenwoordig vissen Zoutkamper vissers voornamelijk met Noordzeekotters. Verder gaat de documentaire in op de ontwikkelingen rond de afsluiting van de Lauwerszee in 1969 en welke gevolgen deze had voor de vissers en voor Zoutkamp.

Interviews, regie en samenstelling Albert Buursma, montage Ina Spijk, camerawerk Teade Jagersma De documentaire is tot stand gekomen in het kader van Waddenland Groningen.

Duur: 25 minuten
Prijs: € 10,00 p.s. exclusief verzendkosten  

Bestellen kan bij het Museumhuis, telefoon (050) 313 00 52 of info@museumhuisgroningen.nl onder vermelding van naam, adres en woonplaats en het aantal gewenste exemplaren